'; $breadcrumbs_html_end = ''; if (isset($_GET['czytaj']) && $_GET['czytaj'] != '') { $display = $_GET['czytaj']; $display_query = "SELECT * FROM stronytekstowe WHERE seourl = '$display' LIMIT 1"; $display_item = mysqli_query($data, $display_query) or die(mysql_error()); $display_row_item = mysqli_fetch_assoc($display_item); $display_id = $display_row_item['id']; $display_parent_id = $display_row_item['parent']; $display_title = $display_row_item['title']; $display_seourl = $display_row_item['seourl']; $display_meta_description = $display_row_item['meta_description']; $display_meta_keywords = $display_row_item['meta_keywords']; $display_meta_title = $display_row_item['meta_title']; if ($display_id != '') { get_breadcrumbs_info($display_id); $tytul = $breadcrumbs_title_info; } else { $tytul = $privacydata; $display_meta_title = $privacydata; } } else { $display_meta_title = $privacydata; $tytul = 'Strony'; } $ofertalink = '/'; $ins_description = 'Strony'; $currentsection = 'Strony'; $outfull = ''; $classes_aggr = ''; $parallaxcount = 0; $lightboxcount = 0; $lightboxcountin = ''; $slidercount = 0; $imgcountforalt = 1; $outfullfirst = ''; if (isset($_GET['czytaj']) && $_GET['czytaj'] != 'wszystkie') { $czytaj_id = $_GET['czytaj']; $items_result = mysqli_query($data, "SELECT * FROM stronytekstowe WHERE seourl = '$czytaj_id'"); $items_row = mysqli_fetch_assoc($items_result); mysqli_free_result($items_result); $select_id = $items_row['id']; $select_title = $items_row['title']; if ($select_id < 1) { $outfullfirst .= '

Poniżej znajdziesz linki do najważniejszych podstron - tam na pewno znajdziesz informacje, których szukasz.

Nie znaleźliśmy strony, której szukasz. Możliwe, że zmieniliśmy coś na stronie i oglądasz już nieaktywny link do strony.
'; } if ($_GET['czytaj'] != 'strona-glowna') { //$outfull .= '
'.$breadcrumbs_html_start.$breadcrumbs_html_info.$breadcrumbs_html_end.'
'; } if ($depth_breadcrumbs_infomax > 1) {$depth_class = 'subp';} else {$depth_class = '';} $nest_query = "SELECT COUNT(*) FROM stronytekstowe_moduly WHERE id_strony = '$select_id'"; $nest_select = mysqli_query($data, $nest_query) or die(mysql_error()); $nest_row_item = mysqli_fetch_assoc($nest_select); $nest_select_count = $nest_row_item['COUNT(*)']; if ($nest_select_count > 0) { for ($nest_i = 0; $nest_i < $nest_select_count ; $nest_i++) { $nest_items_result_q = "SELECT * FROM stronytekstowe_moduly WHERE id_strony = '$select_id' ORDER BY priorytet DESC, id DESC LIMIT 1 OFFSET $nest_i"; $nest_items_result = mysqli_query($data, $nest_items_result_q); $nest_items_row = mysqli_fetch_assoc($nest_items_result); mysqli_free_result($nest_items_result); $nest_select_id = $nest_items_row['id']; $nest_select_typ_elementu = $nest_items_row['typ_elementu']; $nest_select_id_elementu = $nest_items_row['id_elementu']; $additionalmoduleout = ''; /* if ($nest_select_id_elementu == 1) { $items_result = mysqli_query($data, "SELECT id FROM stronytekstowe WHERE seourl = 'oferta'"); $items_row = mysqli_fetch_assoc($items_result); mysqli_free_result($items_result); $select_oferta_id = $items_row['id']; $outcode = ''; nest_menulist_home($select_oferta_id); if ($outcode != '') {$outfull .= $outcode;} } */ $outcode = ''; /* if ($nest_select_id_elementu == 54) { $prevdistrict = ''; $query = "SELECT COUNT(*) FROM mapa WHERE wojewodztwo = 2"; $select = mysqli_query($data, $query) or die(mysqli_error($data)); $row_item = mysqli_fetch_assoc($select); $select_count = $row_item['COUNT(*)']; if ($select_count > 0) { $additionalmoduleout .= '

Laboratorium
'; for ($i = 1; $i <= $select_count ; $i++) { $j = $i-1; $cols = 5; $whole = intval($i/$cols); $curr = $i-($whole*5); if ($curr == 0) {$curr = $cols;} $squery = "SELECT * FROM mapa WHERE wojewodztwo = 2 ORDER BY miasto ASC, ulica ASC LIMIT 1 OFFSET $j"; $items_result = mysqli_query($data, $squery); $items_row = mysqli_fetch_assoc($items_result); mysqli_free_result($items_result); $select_id = $items_row['id']; $select_wojewodztwo = $items_row['wojewodztwo']; $select_miasto = $items_row['miasto']; $select_ulica = $items_row['ulica']; $select_nazwa = $items_row['nazwa']; $select_tel = $items_row['tel']; $select_tel_conv = str_replace('-', '', $select_tel); $select_tel_conv = str_replace(' ', '', $select_tel_conv); $select_tel_conv = str_replace('(', '', $select_tel_conv); $select_tel_conv = str_replace(')', '', $select_tel_conv); $additionalmoduleout .= '
'; if ($select_nazwa != '') {$additionalmoduleout .= '

'.$select_nazwa.'

';} if ($select_miasto != '' || $select_ulica != '') {$additionalmoduleout .= '

'.$select_miasto.',
'.$select_ulica.'

';} if ($select_tel_conv != '') {$additionalmoduleout .= 'Tel/fax '.$select_tel.'';} $additionalmoduleout .= '
'; if ($curr == $cols) { $additionalmoduleout .= '

'; } } $additionalmoduleout .= '

'; }; $prevdistrict = ''; $query = "SELECT COUNT(*) FROM mapa WHERE wojewodztwo = 1"; $select = mysqli_query($data, $query) or die(mysqli_error($data)); $row_item = mysqli_fetch_assoc($select); $select_count = $row_item['COUNT(*)']; if ($select_count > 0) { $additionalmoduleout .= '

Punkty pobrań'; for ($i = 1; $i <= $select_count ; $i++) { $j = $i-1; $cols = 5; $whole = intval($i/$cols); $curr = $i-($whole*5); if ($curr == 0) {$curr = $cols;} $squery = "SELECT * FROM mapa WHERE wojewodztwo = 1 ORDER BY miasto ASC, ulica ASC LIMIT 1 OFFSET $j"; $items_result = mysqli_query($data, $squery); $items_row = mysqli_fetch_assoc($items_result); mysqli_free_result($items_result); $select_id = $items_row['id']; $select_wojewodztwo = $items_row['wojewodztwo']; $select_miasto = $items_row['miasto']; $select_ulica = $items_row['ulica']; $select_nazwa = $items_row['nazwa']; $select_tel = $items_row['tel']; $select_tel_conv = str_replace('-', '', $select_tel); $select_tel_conv = str_replace(' ', '', $select_tel_conv); $select_tel_conv = str_replace('(', '', $select_tel_conv); $select_tel_conv = str_replace(')', '', $select_tel_conv); $additionalmoduleout .= '
'; if ($select_nazwa != '') {$additionalmoduleout .= '

'.$select_nazwa.'

';} if ($select_miasto != '' || $select_ulica != '') {$additionalmoduleout .= '

'.$select_miasto.',
'.$select_ulica.'

';} if ($select_tel_conv != '') {$additionalmoduleout .= 'Tel/fax '.$select_tel.'';} $additionalmoduleout .= '
'; if ($curr == $cols) { $additionalmoduleout .= ''; } } $additionalmoduleout .= '

'; }; $additionalmoduleout .= ' '; $additionalmoduleout .= '


'; $additionalmoduleout .= ''; } */ if ($nest_i % 2) { $insclass_oddeven = 'even'; } else { $insclass_oddeven = 'odd'; } switch ($nest_select_typ_elementu) { case 'modulytekstowe': $typenest_items_result_q = "SELECT * FROM stronytekstowe_sekcje WHERE id = '$nest_select_id_elementu'"; $typenest_items_result = mysqli_query($data, $typenest_items_result_q); $typenest_items_row = mysqli_fetch_assoc($typenest_items_result); mysqli_free_result($typenest_items_result); $typenest_select_id = $typenest_items_row['id']; $typenest_select_tlo_wypelnienie_obrazem = $typenest_items_row['tlo_wypelnienie_obrazem']; $typenest_select_wyrownanie_zdjecia = $typenest_items_row['wyrownanie_zdjecia']; $typenest_select_rozciagniecie = $typenest_items_row['rozciagniecie']; $typenest_select_tlo_kolor = $typenest_items_row['tlo_kolor']; $typenest_select_tlo_obraz = $typenest_items_row['tlo_obraz']; $typenest_select_pole1_naglowek = cleancompress($typenest_items_row['pole1_naglowek']); $typenest_select_pole1_link = $typenest_items_row['pole1_link']; $typenest_select_pole1_tekst_linku = cleancompress($typenest_items_row['pole1_tekst_linku']); $typenest_select_pole1_obraz = $typenest_items_row['pole1_obraz']; $typenest_select_pole1_obraz_alt = $typenest_items_row['pole1_obraz_alt']; $typenest_select_pole1_tekst = cleancompress(formatujbezbr($typenest_items_row['pole1_tekst'])); $typenest_select_pole1_tekst_safe = strip_tags($typenest_select_pole1_tekst); $typenest_select_pole1_aktywne = $typenest_items_row['pole1_aktywne']; $typenest_select_pole1_wypelnienie_obrazem = $typenest_items_row['pole1_wypelnienie_obrazem']; if ($typenest_select_pole1_naglowek == '') { $typenest_select_pole1_alttext = $display_meta_title.' - '.$imgcountforalt; $imgcountforalt++; } else {$typenest_select_pole1_alttext = 'Zdjęcie - '.$imgcountforalt; $imgcountforalt++;} if ($typenest_select_pole1_obraz_alt != '') {$typenest_select_pole1_alttext = $typenest_select_pole1_obraz_alt;} $typenest_select_pole2_naglowek = cleancompress($typenest_items_row['pole2_naglowek']); $typenest_select_pole2_link = $typenest_items_row['pole2_link']; $typenest_select_pole2_tekst_linku = cleancompress($typenest_items_row['pole2_tekst_linku']); $typenest_select_pole2_obraz = $typenest_items_row['pole2_obraz']; $typenest_select_pole2_obraz_alt = $typenest_items_row['pole2_obraz_alt']; $typenest_select_pole2_tekst = cleancompress(formatujbezbr($typenest_items_row['pole2_tekst'])); $typenest_select_pole2_tekst_safe = strip_tags($typenest_select_pole2_tekst); $typenest_select_pole2_aktywne = $typenest_items_row['pole2_aktywne']; $typenest_select_pole2_wypelnienie_obrazem = $typenest_items_row['pole2_wypelnienie_obrazem']; if ($typenest_select_pole2_naglowek == '') { $typenest_select_pole2_alttext = $display_meta_title.' - '.$imgcountforalt; $imgcountforalt++; } else {$typenest_select_pole2_alttext = 'Zdjęcie - '.$imgcountforalt; $imgcountforalt++;} if ($typenest_select_pole2_obraz_alt != '') {$typenest_select_pole2_alttext = $typenest_select_pole2_obraz_alt;} $typenest_select_pole3_naglowek = cleancompress($typenest_items_row['pole3_naglowek']); $typenest_select_pole3_link = $typenest_items_row['pole3_link']; $typenest_select_pole3_tekst_linku = cleancompress($typenest_items_row['pole3_tekst_linku']); $typenest_select_pole3_obraz = $typenest_items_row['pole3_obraz']; $typenest_select_pole3_tekst = cleancompress(formatujbezbr($typenest_items_row['pole3_tekst'])); $typenest_select_pole3_tekst_safe = strip_tags($typenest_select_pole3_tekst); $typenest_select_pole3_aktywne = $typenest_items_row['pole3_aktywne']; $typenest_select_pole3_wypelnienie_obrazem = $typenest_items_row['pole3_wypelnienie_obrazem']; if ($typenest_select_pole3_naglowek == '') { $typenest_select_pole3_alttext = $display_meta_title.' - '.$imgcountforalt; $imgcountforalt++; } else {$typenest_select_pole3_alttext = 'Zdjęcie - '.$imgcountforalt; $imgcountforalt++;} if ($typenest_select_pole3_obraz_alt != '') {$typenest_select_pole3_alttext = $typenest_select_pole3_obraz_alt;} $typenest_select_pole4_naglowek = cleancompress($typenest_items_row['pole4_naglowek']); $typenest_select_pole4_link = $typenest_items_row['pole4_link']; $typenest_select_pole4_tekst_linku = cleancompress($typenest_items_row['pole4_tekst_linku']); $typenest_select_pole4_obraz = $typenest_items_row['pole4_obraz']; $typenest_select_pole4_obraz_alt = $typenest_items_row['pole4_obraz_alt']; $typenest_select_pole4_tekst = cleancompress(formatujbezbr($typenest_items_row['pole4_tekst'])); $typenest_select_pole4_tekst_safe = strip_tags($typenest_select_pole4_tekst); $typenest_select_pole4_aktywne = $typenest_items_row['pole4_aktywne']; $typenest_select_pole4_wypelnienie_obrazem = $typenest_items_row['pole4_wypelnienie_obrazem']; if ($typenest_select_pole4_naglowek == '') { $typenest_select_pole4_alttext = $display_meta_title.' - '.$imgcountforalt; $imgcountforalt++; } else {$typenest_select_pole4_alttext = 'Zdjęcie - '.$imgcountforalt; $imgcountforalt++;} if ($typenest_select_pole4_obraz_alt != '') {$typenest_select_pole4_alttext = $typenest_select_pole4_obraz_alt;} $typenest_select_pole5_naglowek = cleancompress($typenest_items_row['pole5_naglowek']); $typenest_select_pole5_link = $typenest_items_row['pole5_link']; $typenest_select_pole5_tekst_linku = cleancompress($typenest_items_row['pole5_tekst_linku']); $typenest_select_pole5_obraz = $typenest_items_row['pole5_obraz']; $typenest_select_pole5_obraz_alt = $typenest_items_row['pole5_obraz_alt']; $typenest_select_pole5_tekst = cleancompress(formatujbezbr($typenest_items_row['pole5_tekst'])); $typenest_select_pole5_tekst_safe = strip_tags($typenest_select_pole5_tekst); $typenest_select_pole5_aktywne = $typenest_items_row['pole5_aktywne']; $typenest_select_pole5_wypelnienie_obrazem = $typenest_items_row['pole5_wypelnienie_obrazem']; if ($typenest_select_pole5_naglowek == '') { $typenest_select_pole5_alttext = $display_meta_title.' - '.$imgcountforalt; $imgcountforalt++; } else {$typenest_select_pole5_alttext = 'Zdjęcie - '.$imgcountforalt; $imgcountforalt++;} if ($typenest_select_pole5_obraz_alt != '') {$typenest_select_pole5_alttext = $typenest_select_pole1_obraz_alt;} $typenest_select_wprowadzenie = cleancompress($typenest_items_row['wprowadzenie']); $outfile = ''; if( $detect->isMobile() ){ $outfile = 'mob_';} if( $detect->isTablet() ){ $outfile = '';} $moduleout = '';$modulestyle = '';$mactivecolscount = 0; $tcclass = ''; if ($typenest_select_pole1_aktywne) {$mactivecolscount++;} if ($typenest_select_pole2_aktywne) {$mactivecolscount++;} if ($typenest_select_pole3_aktywne) {$mactivecolscount++;} if ($typenest_select_pole4_aktywne) {$mactivecolscount++;} if ($typenest_select_pole5_aktywne) {$mactivecolscount++;} if ($mactivecolscount > 1) { $outfilecols = 'mid_'; } else { $outfilecols = $outfile; } if ($typenest_select_pole1_aktywne || $typenest_select_pole2_aktywne || $typenest_select_pole3_aktywne || $typenest_select_pole4_aktywne || $typenest_select_pole5_aktywne || $typenest_select_wprowadzenie != '') { if ($typenest_select_tlo_wypelnienie_obrazem == 0) { $modulestyle .= 'background-size: cover; '; } else { $modulestyle .= 'background-size: contain; '; } if ($typenest_select_rozciagniecie > 0) {$modulestyle = 'background-size:'.$typenest_select_rozciagniecie.'%; ';} if ($typenest_select_wyrownanie_zdjecia != '') { switch($typenest_select_wyrownanie_zdjecia) { case '0': $modulestyle .= 'background-position: left top; '; break; case '1': $modulestyle .= 'background-position: center top; '; break; case '2': $modulestyle .= 'background-position: right top; '; break; case '3': $modulestyle .= 'background-position: left center; '; break; case '4': $modulestyle .= 'background-position: center center; '; break; case '5': $modulestyle .= 'background-position: right center; '; break; case '6': $modulestyle .= 'background-position: left bottom; '; break; case '7': $modulestyle .= 'background-position: center bottom; '; break; case '8': $modulestyle .= 'background-position: right bottom; '; break; } } $tcclass = 'bright'; $typenest_select_tlo_obraz_ext = explode(".", $typenest_select_tlo_obraz); $typenest_select_tlo_obraz_ext = end($typenest_select_tlo_obraz_ext); if ($typenest_select_tlo_obraz_ext == 'jpg' || $typenest_select_tlo_obraz_ext == 'jpeg') {$outfileins = $outfilecols;} else {$outfileins = '';} if ($typenest_select_tlo_obraz != '') { $modulestyle .= 'background-image: url(pliki/'.$outfileins.''.$typenest_select_tlo_obraz.'); '; } else {$modulestyle = '';} if ($typenest_select_tlo_kolor != '') { if (get_brightness($typenest_select_tlo_kolor) > 130) {$tcclass = 'bright';} else {$tcclass = 'dark';} $modulestyle .= 'background-color: #'.$typenest_select_tlo_kolor.'; '; } if ($modulestyle != '') { $classes_aggr .= '.txta_'.$typenest_select_id.' {'.$modulestyle.'}'; $currentclass = 'txta_'.$typenest_select_id.''; $modulestyle = ''; } else {$currentclass = 'txta_'.$typenest_select_id.'';} $moduleout = '
'; $lightboxcountin .= '$(\'#galgroupmain_'.$typenest_select_id.'\').lightGallery({selector: \'.mainzoom\'});'; if ($additionalmoduleout != '') { $moduleout .= $additionalmoduleout.'
'; } if ($typenest_select_wprowadzenie != '') { $moduleout .= '
'.$typenest_select_wprowadzenie.'
'; } $moduleout .= '
'; if ($typenest_select_pole1_aktywne) { $modulestyle = ''; $classadd = ''; if ($typenest_select_pole1_wypelnienie_obrazem == 0) { $modulestyle .= 'background-size: cover; '; } else { $modulestyle .= 'background-size: contain; '; } if ($typenest_select_pole1_obraz != '') { $plik_nazwa_ext = explode(".", $typenest_select_pole1_obraz); $plik_nazwa_ext = end($plik_nazwa_ext); if ($plik_nazwa_ext == 'jpg' || $plik_nazwa_ext == 'jpeg') {$outfileins = $outfilecols;} else {$outfileins = '';} $path = 'pliki/'.$outfileins.''.$typenest_select_pole1_obraz; $pathfull = 'pliki/'.$typenest_select_pole1_obraz; if ($plik_nazwa_ext == 'svg') { $svgfile = simplexml_load_file($path); $width = substr($svgfile[width],0,-2); $height = substr($svgfile[height],0,-2); if (($width == '' && $height == '') || ($width == $height && $width == 10)) { $vbox = $svgfile[viewBox]; $vboxparts = preg_split('/\s+/', $vbox); $width = $vboxparts[2]; $height = $vboxparts[3]; } $percent = round((float)($height/$width) * 100 ); } else { $whr = getimagesize($path); $percent = round((float)($whr[1]/$whr[0]) * 100 ); } if ($percent > 0) {$modulestyle .= 'padding-bottom: '.$percent.'%; ';} $modulestyle .= 'background-image: url('.$path.'); '; } if ($modulestyle != '') { $classes_aggr .= '.block_'.$typenest_select_id.'_pole1 {'.$modulestyle.'}'; $currentclass = ' block_'.$typenest_select_id.'_pole1'; $modulestyle = ''; } else {$currentclass = '';} if ($typenest_select_pole1_obraz == '' && $typenest_select_pole1_tekst == '' && $typenest_select_pole1_link == '' && $typenest_select_pole1_tekst_linku == '' && $typenest_select_pole1_naglowek != '') {$classadd .= ' uheader';} if ($typenest_select_pole1_obraz != '' && $typenest_select_pole1_tekst == '' && $typenest_select_pole1_link == '' && $typenest_select_pole1_tekst_linku == '' && $typenest_select_pole1_naglowek == '') {$classadd .= ' imgonly';} if ($typenest_select_pole1_obraz == '' && $typenest_select_pole1_naglowek == '' && $typenest_select_pole1_tekst == '' && $typenest_select_pole1_tekst_linku =='') {$classadd .= ' ee';} $moduleout .= '
'; if ($typenest_select_pole1_obraz != '') { $moduleout .= '
'; if ($typenest_select_pole1_link != '') {$moduleout .= '';} else { if ($plik_nazwa_ext != 'svg') { $moduleout .= ''; $lightboxcount++; } else { $moduleout .= ''; } } if ($currentclass != '') {$moduleout .= '';} $moduleout .= '
'; } if ($typenest_select_pole1_naglowek != '') {$moduleout .= '

'.$typenest_select_pole1_naglowek.'

';} if ($typenest_select_pole1_tekst != '') {$moduleout .= ''.$typenest_select_pole1_tekst.'';} if ($typenest_select_pole1_link != '' && $typenest_select_pole1_tekst_linku != '') { if (strpos($typenest_select_pole1_link, "http://") !== false) {$target = ' target="_blank"';} else {$target = '';} $moduleout .= ''; } $moduleout .= '
'; } if ($typenest_select_pole2_aktywne) { $modulestyle = ''; $classadd = ''; if ($typenest_select_pole2_wypelnienie_obrazem == 0) { $modulestyle .= 'background-size: cover; '; } else { $modulestyle .= 'background-size: contain; '; } if ($typenest_select_pole2_obraz != '') { $plik_nazwa_ext = explode(".", $typenest_select_pole2_obraz); $plik_nazwa_ext = end($plik_nazwa_ext); if ($plik_nazwa_ext == 'jpg' || $plik_nazwa_ext == 'jpeg') {$outfileins = $outfilecols;} else {$outfileins = '';} $path = 'pliki/'.$outfileins.''.$typenest_select_pole2_obraz; $pathfull = 'pliki/'.$typenest_select_pole2_obraz; if ($plik_nazwa_ext == 'svg') { $svgfile = simplexml_load_file($path); $width = substr($svgfile[width],0,-2); $height = substr($svgfile[height],0,-2); if (($width == '' && $height == '') || ($width == $height && $width == 10)) { $vbox = $svgfile[viewBox]; $vboxparts = preg_split('/\s+/', $vbox); $width = $vboxparts[2]; $height = $vboxparts[3]; } $percent = round((float)($height/$width) * 100 ); } else { $whr = getimagesize($path); $percent = round((float)($whr[1]/$whr[0]) * 100 ); } if ($percent > 0) {$modulestyle .= 'padding-bottom: '.$percent.'%; ';} $modulestyle .= 'background-image: url('.$path.'); '; } if ($modulestyle != '') { $classes_aggr .= '.block_'.$typenest_select_id.'_pole2 {'.$modulestyle.'}'; $currentclass = ' block_'.$typenest_select_id.'_pole2'; $modulestyle = ''; } else {$currentclass = '';} if ($typenest_select_pole2_obraz == '' && $typenest_select_pole2_tekst == '' && $typenest_select_pole2_link == '' && $typenest_select_pole2_tekst_linku == '' && $typenest_select_pole2_naglowek != '') {$classadd .= ' uheader';} if ($typenest_select_pole2_obraz != '' && $typenest_select_pole2_tekst == '' && $typenest_select_pole2_link == '' && $typenest_select_pole2_tekst_linku == '' && $typenest_select_pole2_naglowek == '') {$classadd .= ' imgonly';} if ($typenest_select_pole2_obraz == '' && $typenest_select_pole2_naglowek == '' && $typenest_select_pole2_tekst == '' && $typenest_select_pole2_tekst_linku =='') {$classadd .= ' ee';} $moduleout .= '
'; if ($typenest_select_pole2_obraz != '') { $moduleout .= '
'; if ($typenest_select_pole2_link != '') {$moduleout .= '';} else { if ($plik_nazwa_ext != 'svg') { $moduleout .= ''; $lightboxcount++; } else { $moduleout .= ''; } } if ($currentclass != '') {$moduleout .= '';} $moduleout .= '
'; } if ($typenest_select_pole2_naglowek != '') {$moduleout .= '

'.$typenest_select_pole2_naglowek.'

';} if ($typenest_select_pole2_tekst != '') {$moduleout .= ''.$typenest_select_pole2_tekst.'';} if ($typenest_select_pole2_link != '' && $typenest_select_pole2_tekst_linku != '') { if (strpos($typenest_select_pole2_link, "http://") !== false) {$target = ' target="_blank"';} else {$target = '';} $moduleout .= ''; } $moduleout .= '
'; } if ($typenest_select_pole3_aktywne) { $modulestyle = ''; $classadd = ''; if ($typenest_select_pole3_wypelnienie_obrazem == 0) { $modulestyle .= 'background-size: cover; '; } else { $modulestyle .= 'background-size: contain; '; } if ($typenest_select_pole3_obraz != '') { $plik_nazwa_ext = explode(".", $typenest_select_pole3_obraz); $plik_nazwa_ext = end($plik_nazwa_ext); if ($plik_nazwa_ext == 'jpg' || $plik_nazwa_ext == 'jpeg') {$outfileins = $outfilecols;} else {$outfileins = '';} $path = 'pliki/'.$outfileins.''.$typenest_select_pole3_obraz; $pathfull = 'pliki/'.$typenest_select_pole3_obraz; if ($plik_nazwa_ext == 'svg') { $svgfile = simplexml_load_file($path); $width = substr($svgfile[width],0,-2); $height = substr($svgfile[height],0,-2); if (($width == '' && $height == '') || ($width == $height && $width == 10)) { $vbox = $svgfile[viewBox]; $vboxparts = preg_split('/\s+/', $vbox); $width = $vboxparts[2]; $height = $vboxparts[3]; } $percent = round((float)($height/$width) * 100 ); } else { $whr = getimagesize($path); $percent = round((float)($whr[1]/$whr[0]) * 100 ); } if ($percent > 0) {$modulestyle .= 'padding-bottom: '.$percent.'%; ';} $modulestyle .= 'background-image: url('.$path.'); '; } if ($modulestyle != '') { $classes_aggr .= '.block_'.$typenest_select_id.'_pole3 {'.$modulestyle.'}'; $currentclass = ' block_'.$typenest_select_id.'_pole3'; $modulestyle = ''; } else {$currentclass = '';} if ($typenest_select_pole3_obraz == '' && $typenest_select_pole3_tekst == '' && $typenest_select_pole3_link == '' && $typenest_select_pole3_tekst_linku == '' && $typenest_select_pole3_naglowek != '') {$classadd .= ' uheader';} if ($typenest_select_pole3_obraz != '' && $typenest_select_pole3_tekst == '' && $typenest_select_pole3_link == '' && $typenest_select_pole3_tekst_linku == '' && $typenest_select_pole3_naglowek == '') {$classadd .= ' imgonly';} if ($typenest_select_pole3_obraz == '' && $typenest_select_pole3_naglowek == '' && $typenest_select_pole3_tekst == '' && $typenest_select_pole3_tekst_linku =='') {$classadd .= ' ee';} $moduleout .= '
'; if ($nest_select_id_elementu == 265) { if ($_GET['czytaj'] == 'kontakt') { $moduleout .= '
'; if (isset($_POST['sendmessagefooter'])) { $moduleout .= ''; if ($_POST['sendmessagefooter'] == "send") { $subject = 'Wiadomość ze strony '.$_SERVER['SERVER_NAME'].''; if ($_POST['post_customer_mail'] != '') {$from= $_POST['post_customer_mail']; }; if ($_POST['post_customer_phone'] != '') {$phone= $_POST['post_customer_phone']; }; $header= 'From: <'.$from.'>'."\n"; $message = $header; $header.= 'Content-Type: text/plain;charset=utf-8'; $to = qcontent('content', 'text', 'title', 'Adres e-mail do formularza kontaktowego'); if ($_POST['post_message'] != '') {$message= $message."\n"."\n".'Wiadomość: '."\n".$_POST['post_message']."\n".'Telefon: '.$phone; }; if ($_POST['post_message'] != '' && $_POST['post_customer_mail'] != '') {$send_contact=mail($to,$subject,$message,$header); }; if($send_contact){ $moduleout .= '
Dziękuję! Wiadomość została wysłana.


'; $_POST['sendmessage'] = "sent"; } else { $moduleout .= '
Proszę upewnić się, że wszystkie pola zostały wypełnione'.$bltxt.'


'; }; } } $moduleout .= ''; $moduleout .= ''; $moduleout .= ''; $moduleout .= ''; $moduleout .= ''; $moduleout .= '
'; $moduleout .= ''; $moduleout .= ''; $moduleout .= '

'; $tekst = cleanup(qcontent('content', 'text', 'title', 'Klauzula przy formularzu')); if ($tekst != '') {$moduleout .= '
'.$tekst.'';}; $moduleout .= '
'; $moduleout .= ''; $moduleout .= '
'; } } if ($typenest_select_pole3_obraz != '') { $moduleout .= '
'; if ($typenest_select_pole3_link != '') {$moduleout .= '';} else { if ($plik_nazwa_ext != 'svg') { $moduleout .= ''; $lightboxcount++; } else { $moduleout .= ''; } } if ($currentclass != '') {$moduleout .= '';} $moduleout .= '
'; } if ($typenest_select_pole3_naglowek != '') {$moduleout .= '

'.$typenest_select_pole3_naglowek.'

';} if ($typenest_select_pole3_tekst != '') {$moduleout .= ''.$typenest_select_pole3_tekst.'';} if ($typenest_select_pole3_link != '' && $typenest_select_pole3_tekst_linku != '') { if (strpos($typenest_select_pole3_link, "http://") !== false) {$target = ' target="_blank"';} else {$target = '';} $moduleout .= ''; } $moduleout .= '
'; } if ($typenest_select_pole4_aktywne) { $modulestyle = ''; $classadd = ''; if ($typenest_select_pole4_wypelnienie_obrazem == 0) { $modulestyle .= 'background-size: cover; '; } else { $modulestyle .= 'background-size: contain; '; } if ($typenest_select_pole4_obraz != '') { $plik_nazwa_ext = explode(".", $typenest_select_pole4_obraz); $plik_nazwa_ext = end($plik_nazwa_ext); if ($plik_nazwa_ext == 'jpg' || $plik_nazwa_ext == 'jpeg') {$outfileins = $outfilecols;} else {$outfileins = '';} $path = 'pliki/'.$outfileins.''.$typenest_select_pole4_obraz; $pathfull = 'pliki/'.$typenest_select_pole4_obraz; if ($plik_nazwa_ext == 'svg') { $svgfile = simplexml_load_file($path); $width = substr($svgfile[width],0,-2); $height = substr($svgfile[height],0,-2); if (($width == '' && $height == '') || ($width == $height && $width == 10)) { $vbox = $svgfile[viewBox]; $vboxparts = preg_split('/\s+/', $vbox); $width = $vboxparts[2]; $height = $vboxparts[3]; } $percent = round((float)($height/$width) * 100 ); } else { $whr = getimagesize($path); $percent = round((float)($whr[1]/$whr[0]) * 100 ); } if ($percent > 0) {$modulestyle .= 'padding-bottom: '.$percent.'%; ';} $modulestyle .= 'background-image: url('.$path.'); '; } if ($modulestyle != '') { $classes_aggr .= '.block_'.$typenest_select_id.'_pole4 {'.$modulestyle.'}'; $currentclass = ' block_'.$typenest_select_id.'_pole4'; $modulestyle = ''; } else {$currentclass = '';} if ($typenest_select_pole4_obraz == '' && $typenest_select_pole4_tekst == '' && $typenest_select_pole4_link == '' && $typenest_select_pole4_tekst_linku == '' && $typenest_select_pole4_naglowek != '') {$classadd .= ' uheader';} if ($typenest_select_pole4_obraz != '' && $typenest_select_pole4_tekst == '' && $typenest_select_pole4_link == '' && $typenest_select_pole4_tekst_linku == '' && $typenest_select_pole4_naglowek == '') {$classadd .= ' imgonly';} if ($typenest_select_pole4_obraz == '' && $typenest_select_pole4_naglowek == '' && $typenest_select_pole4_tekst == '' && $typenest_select_pole4_tekst_linku =='') {$classadd .= ' ee';} $moduleout .= '
'; if ($typenest_select_pole4_obraz != '') { $moduleout .= '
'; if ($typenest_select_pole4_link != '') {$moduleout .= '';} else { if ($plik_nazwa_ext != 'svg') { $moduleout .= ''; $lightboxcount++; } else { $moduleout .= ''; } } if ($currentclass != '') {$moduleout .= '';} $moduleout .= '
'; } if ($typenest_select_pole4_naglowek != '') {$moduleout .= '

'.$typenest_select_pole4_naglowek.'

';} if ($typenest_select_pole4_tekst != '') {$moduleout .= ''.$typenest_select_pole4_tekst.'';} if ($typenest_select_pole4_link != '' && $typenest_select_pole4_tekst_linku != '') { if (strpos($typenest_select_pole4_link, "http://") !== false) {$target = ' target="_blank"';} else {$target = '';} $moduleout .= ''; } $moduleout .= '
'; } if ($typenest_select_pole5_aktywne) { $modulestyle = ''; $classadd = ''; if ($typenest_select_pole5_wypelnienie_obrazem == 0) { $modulestyle .= 'background-size: cover; '; } else { $modulestyle .= 'background-size: contain; '; } if ($typenest_select_pole5_obraz != '') { $plik_nazwa_ext = explode(".", $typenest_select_pole5_obraz); $plik_nazwa_ext = end($plik_nazwa_ext); if ($plik_nazwa_ext == 'jpg' || $plik_nazwa_ext == 'jpeg') {$outfileins = $outfilecols;} else {$outfileins = '';} $path = 'pliki/'.$outfileins.''.$typenest_select_pole5_obraz; $pathfull = 'pliki/'.$typenest_select_pole5_obraz; if ($plik_nazwa_ext == 'svg') { $svgfile = simplexml_load_file($path); $width = substr($svgfile[width],0,-2); $height = substr($svgfile[height],0,-2); if (($width == '' && $height == '') || ($width == $height && $width == 10)) { $vbox = $svgfile[viewBox]; $vboxparts = preg_split('/\s+/', $vbox); $width = $vboxparts[2]; $height = $vboxparts[3]; } $percent = round((float)($height/$width) * 100 ); } else { $whr = getimagesize($path); $percent = round((float)($whr[1]/$whr[0]) * 100 ); } if ($percent > 0) {$modulestyle .= 'padding-bottom: '.$percent.'%; ';} $modulestyle .= 'background-image: url('.$path.'); '; } if ($modulestyle != '') { $classes_aggr .= '.block_'.$typenest_select_id.'_pole5 {'.$modulestyle.'}'; $currentclass = ' block_'.$typenest_select_id.'_pole5'; $modulestyle = ''; } else {$currentclass = '';} if ($typenest_select_pole5_obraz == '' && $typenest_select_pole5_tekst == '' && $typenest_select_pole5_link == '' && $typenest_select_pole5_tekst_linku == '' && $typenest_select_pole5_naglowek != '') {$classadd .= ' uheader';} if ($typenest_select_pole5_obraz != '' && $typenest_select_pole5_tekst == '' && $typenest_select_pole5_link == '' && $typenest_select_pole5_tekst_linku == '' && $typenest_select_pole5_naglowek == '') {$classadd .= ' imgonly';} if ($typenest_select_pole5_obraz == '' && $typenest_select_pole5_naglowek == '' && $typenest_select_pole5_tekst == '' && $typenest_select_pole5_tekst_linku =='') {$classadd .= ' ee';} $moduleout .= '
'; if ($typenest_select_pole5_obraz != '') { $moduleout .= '
'; if ($typenest_select_pole5_link != '') {$moduleout .= '';} else { if ($plik_nazwa_ext != 'svg') { $moduleout .= ''; $lightboxcount++; } else { $moduleout .= ''; } } if ($currentclass != '') {$moduleout .= '';} $moduleout .= '
'; } if ($typenest_select_pole5_naglowek != '') {$moduleout .= '

'.$typenest_select_pole5_naglowek.'

';} if ($typenest_select_pole5_tekst != '') {$moduleout .= ''.$typenest_select_pole5_tekst.'';} if ($typenest_select_pole5_link != '' && $typenest_select_pole5_tekst_linku != '') { if (strpos($typenest_select_pole5_link, "http://") !== false) {$target = ' target="_blank"';} else {$target = '';} $moduleout .= ''; } $moduleout .= '
'; } $moduleout .= '
'; $moduleout .= '
'; $outfull .= $moduleout; } break; case 'filmy': $typenest_items_result_q = "SELECT * FROM stronytekstowe_filmy WHERE id = '$nest_select_id_elementu'"; $typenest_items_result = mysqli_query($data, $typenest_items_result_q); $typenest_items_row = mysqli_fetch_assoc($typenest_items_result); mysqli_free_result($typenest_items_result); $typenest_select_id = $typenest_items_row['id']; $typenest_select_nazwa = $typenest_items_row['nazwa']; $typenest_select_plik = $typenest_items_row['plik']; $typenest_select_miniatura = $typenest_items_row['miniatura']; $moduleout = '';$modulestyle = ''; if ($typenest_select_plik) { $moduleout = '
'; if ($typenest_select_miniatura != '') { $moduleout .= '
'; $outfull .= $moduleout; } break; case 'galerie': if ($nest_select_id_elementu == 1) { $galeria_query = "SELECT COUNT(*) FROM stronytekstowe_galerie_obrazy LIMIT 2"; $galeria_select = mysqli_query($data, $galeria_query) or die(mysql_error()); $galeria_row_item = mysqli_fetch_assoc($galeria_select); $galeria_select_count = $galeria_row_item['COUNT(*)']; $moduleout = ''; $modulestyle = ''; $currentclass = ''; if ($galeria_select_count > 0) { if ($galeria_select_count > 10) {$galeria_select_count = 10;} $moduleout = '
'.$typenest_select_naglowek.'
'; $lightboxcountin .= '$(\'#galgroup_'.$typenest_select_id.'\').lightGallery({selector: \'.zoomclick\'});'; for ($galeria_i = 0; $galeria_i < $galeria_select_count ; $galeria_i++) { $galeria_items_result_q = "SELECT * FROM stronytekstowe_galerie_obrazy AND visible = 1 ORDER BY priorytet DESC, id DESC LIMIT 1 OFFSET $galeria_i"; $galeria_items_result = mysqli_query($data, $galeria_items_result_q); $galeria_items_row = mysqli_fetch_assoc($galeria_items_result); mysqli_free_result($galeria_items_result); $galeria_select_id = $galeria_items_row['id']; $galeria_select_obraz = $galeria_items_row['obraz']; $galeria_select_opis_obrazu = $galeria_items_row['opis_obrazu']; $galeria_select_opis_obrazuraw = $galeria_items_row['opis_obrazu']; $galeria_select_url = $galeria_items_row['url']; if (strpos($galeria_select_url, "http://") !== false) {$target = ' target="_blank"';} else {$target = '';} if ($galeria_select_opis_obrazu != '') {$galeria_select_opis_obrazu = ' title="'.$galeria_select_opis_obrazu.'"';} if ($galeria_select_obraz != '') { $plik_nazwa_ext = explode(".", $galeria_select_obraz); $plik_nazwa_ext = end($plik_nazwa_ext); if ($plik_nazwa_ext == 'jpg' || $plik_nazwa_ext == 'jpeg') {$outfileins = $outfile;} else {$outfileins = '';} $path = 'pliki/mob_'.$galeria_select_obraz; $pathfull = 'pliki/'.$galeria_select_obraz; if ($plik_nazwa_ext == 'svg') { $svgfile = simplexml_load_file($path); $width = substr($svgfile[width],0,-2); $height = substr($svgfile[height],0,-2); if (($width == '' && $height == '') || ($width == $height && $width == 10)) { $vbox = $svgfile[viewBox]; $vboxparts = preg_split('/\s+/', $vbox); $width = $vboxparts[2]; $height = $vboxparts[3]; } $percent = round((float)($height/$width) * 100 ); } else { $whr = getimagesize($path); $percent = round((float)($whr[1]/$whr[0]) * 100 ); } $percent = 80; if ($percent > 0) {$modulestyleconst = 'padding-bottom: '.$percent.'%; ';} $moduleout .= '
'; $modulestyle .= 'background-image: url('.$path.'); '; if ($modulestyle != '' || $modulestyleconst != '') { $classes_aggr .= '.galeria_'.$galeria_select_id.' {'.$modulestyle.' '.$modulestyleconst.'}'; $currentclass = 'galeria_'.$galeria_select_id.''; } if ($galeria_i != 9) { if ($galeria_select_url != '') { $galeria_select_url_ins = ''; } else { $galeria_select_url_ins = '';$lightboxcount++; } } else { $galeria_select_url_ins = ''; } if ($currentclass != '') {$moduleout .= ''.$galeria_select_url_ins.'';} $moduleout .= '
'; } } $moduleout .= '
'; $outfull .= $moduleout; $moduleout = ''; $currentclass = ''; $lightboxcount++; } } else { $typenest_items_result_q = "SELECT * FROM stronytekstowe_galerie WHERE id = '$nest_select_id_elementu'"; $typenest_items_result = mysqli_query($data, $typenest_items_result_q); $typenest_items_row = mysqli_fetch_assoc($typenest_items_result); mysqli_free_result($typenest_items_result); $typenest_select_id = $typenest_items_row['id']; $typenest_select_nazwa = $typenest_items_row['nazwa']; $typenest_select_naglowek = cleancompress($typenest_items_row['naglowek']); if ($typenest_select_naglowek != '') {$typenest_select_naglowek = '

'.$typenest_select_naglowek.'

';} $modulestyleconst = ''; $galeria_query = "SELECT COUNT(*) FROM stronytekstowe_galerie_obrazy WHERE id_galerii = '$typenest_select_id' AND visible = 1 AND obraz != ''"; $galeria_select = mysqli_query($data, $galeria_query) or die(mysql_error()); $galeria_row_item = mysqli_fetch_assoc($galeria_select); $galeria_select_count = $galeria_row_item['COUNT(*)']; $moduleout = ''; $modulestyle = ''; $currentclass = ''; if ($galeria_select_count > 0) { $moduleout = '
'.$typenest_select_naglowek.'
'; $lightboxcountin .= '$(\'#galgroup_'.$typenest_select_id.'\').lightGallery({selector: \'.zoomclick\'});'; for ($galeria_i = 0; $galeria_i < $galeria_select_count ; $galeria_i++) { $galeria_items_result_q = "SELECT * FROM stronytekstowe_galerie_obrazy WHERE id_galerii = '$typenest_select_id' AND obraz != '' AND visible = 1 ORDER BY priorytet DESC, id DESC LIMIT 1 OFFSET $galeria_i"; $galeria_items_result = mysqli_query($data, $galeria_items_result_q); $galeria_items_row = mysqli_fetch_assoc($galeria_items_result); mysqli_free_result($galeria_items_result); $galeria_select_id = $galeria_items_row['id']; $galeria_select_obraz = $galeria_items_row['obraz']; $galeria_select_opis_obrazu = $galeria_items_row['opis_obrazu']; $galeria_select_opis_obrazuraw = $galeria_items_row['opis_obrazu']; $galeria_select_url = $galeria_items_row['url']; if (strpos($galeria_select_url, "http://") !== false || strpos($galeria_select_url, "https://") !== false) {$target = ' target="_blank"';} else {$target = '';} if ($galeria_select_opis_obrazu != '') {$galeria_select_opis_obrazu = ' title="'.$galeria_select_opis_obrazu.'"';} if ($galeria_select_obraz != '') { $plik_nazwa_ext = explode(".", $galeria_select_obraz); $plik_nazwa_ext = end($plik_nazwa_ext); if ($plik_nazwa_ext == 'jpg' || $plik_nazwa_ext == 'jpeg') {$outfileins = $outfile;} else {$outfileins = '';} $path = 'pliki/mob_'.$galeria_select_obraz; $pathfull = 'pliki/'.$galeria_select_obraz; if ($plik_nazwa_ext == 'svg') { $svgfile = simplexml_load_file($path); $width = substr($svgfile[width],0,-2); $height = substr($svgfile[height],0,-2); if (($width == '' && $height == '') || ($width == $height && $width == 10)) { $vbox = $svgfile[viewBox]; $vboxparts = preg_split('/\s+/', $vbox); $width = $vboxparts[2]; $height = $vboxparts[3]; } $percent = round((float)($height/$width) * 100 ); } else { $whr = getimagesize($path); $percent = round((float)($whr[1]/$whr[0]) * 100 ); } $percent = 80; if ($percent > 0) {$modulestyleconst = 'padding-bottom: '.$percent.'%; ';} $moduleout .= '
'; $modulestyle = 'background-image: url('.$path.'); '; if ($modulestyle != '' || $modulestyleconst != '') { $classes_aggr .= '.galeria_'.$galeria_select_id.' {'.$modulestyle.' '.$modulestyleconst.'}'; $currentclass = 'galeria_'.$galeria_select_id.''; } if ($galeria_select_url != '') { $galeria_select_url_ins = '';$lightboxcount++; $galeria_select_url_ins .= ''; } else { $galeria_select_url_ins = '';$lightboxcount++; } if ($currentclass != '') {$moduleout .= ''.$galeria_select_url_ins.'';} $moduleout .= '
'; } } $moduleout .= '
'; $outfull .= $moduleout; $moduleout = ''; $currentclass = ''; $lightboxcount++; } } break; case 'pliki': $typenest_items_result_q = "SELECT * FROM stronytekstowe_grupyplikow WHERE id = '$nest_select_id_elementu'"; $typenest_items_result = mysqli_query($data, $typenest_items_result_q); $typenest_items_row = mysqli_fetch_assoc($typenest_items_result); mysqli_free_result($typenest_items_result); $typenest_select_id = $typenest_items_row['id']; $typenest_select_nazwa = $typenest_items_row['nazwa']; $typenest_select_naglowek = $typenest_items_row['naglowek']; $outfile = ''; $modulestyleconst = ''; $pliki_query = "SELECT COUNT(*) FROM stronytekstowe_grupyplikow_pliki WHERE id_grupy = '$typenest_select_id'"; $pliki_select = mysqli_query($data, $pliki_query) or die(mysql_error()); $pliki_row_item = mysqli_fetch_assoc($pliki_select); $pliki_select_count = $pliki_row_item['COUNT(*)']; $moduleout = ''; $modulestyle = ''; $currentclass = ''; if ($pliki_select_count > 0) { $moduleout = '
'; if ($typenest_select_naglowek != '') { $moduleout .= '

'.$typenest_select_naglowek.'

'; } for ($pliki_i = 0; $pliki_i < $pliki_select_count ; $pliki_i++) { $pliki_items_result_q = "SELECT * FROM stronytekstowe_grupyplikow_pliki WHERE id_grupy = '$typenest_select_id' ORDER BY priorytet DESC, id DESC LIMIT 1 OFFSET $pliki_i"; $pliki_items_result = mysqli_query($data, $pliki_items_result_q); $pliki_items_row = mysqli_fetch_assoc($pliki_items_result); mysqli_free_result($pliki_items_result); $pliki_select_id = $pliki_items_row['id']; $pliki_select_plik = $pliki_items_row['plik']; $pliki_select_opis_pliku = cleancompress($pliki_items_row['nazwa']); if ($pliki_select_plik != '') { $plik_nazwa_ext = explode(".", $pliki_select_plik); $plik_nazwa_ext = end($plik_nazwa_ext); $path = 'pliki/'.$pliki_select_plik; $moduleout .= ''; } } $moduleout .= '
'; $outfull .= $moduleout; $moduleout = ''; } break; case 'ilustracje': $typenest_items_result_q = "SELECT * FROM stronytekstowe_ilustracje WHERE id = '$nest_select_id_elementu'"; $typenest_items_result = mysqli_query($data, $typenest_items_result_q); $typenest_items_row = mysqli_fetch_assoc($typenest_items_result); mysqli_free_result($typenest_items_result); $typenest_select_id = $typenest_items_row['id']; $typenest_select_nazwa = cleancompress($typenest_items_row['nazwa']); $typenest_select_obraz = $typenest_items_row['obraz']; $typenest_select_opis = cleancompress($typenest_items_row['opis']); $outfile = ''; if( $detect->isMobile() ){ $outfile = 'mob_';} if( $detect->isTablet() ){ $outfile = '';} $moduleout = '';$modulestyle = ''; if ($typenest_select_obraz) { $moduleout = '
'; $plik_nazwa_ext = explode(".", $typenest_select_obraz); $plik_nazwa_ext = end($plik_nazwa_ext); if ($plik_nazwa_ext == 'jpg' || $plik_nazwa_ext == 'jpeg') {$outfileins = $outfile;} else {$outfileins = '';} $path = 'pliki/'.$outfileins.''.$typenest_select_obraz; if ($plik_nazwa_ext == 'svg') { $svgfile = simplexml_load_file($path); $width = substr($svgfile[width],0,-2); $height = substr($svgfile[height],0,-2); if (($width == '' && $height == '') || ($width == $height && $width == 10)) { $vbox = $svgfile[viewBox]; $vboxparts = preg_split('/\s+/', $vbox); $width = $vboxparts[2]; $height = $vboxparts[3]; } $percent = round((float)($height/$width) * 100 ); } else { $whr = getimagesize($path); $percent = round((float)($whr[1]/$whr[0]) * 100 ); } if ($percent > 0) {$modulestyle .= 'padding-bottom: '.$percent.'%; ';} $modulestyle .= 'background-image: url('.$path.'); '; if ($modulestyle != '') { $classes_aggr .= '.illu_'.$typenest_select_id.' {'.$modulestyle.'}'; $currentclass = ' illu_'.$typenest_select_id.''; $modulestyle = ''; } else {$currentclass = '';} $moduleout .= '
'; if ($currentclass != '') {$moduleout .= '';} $moduleout .= '
'; if ($typenest_select_opis != '') {$moduleout .= '
'.$typenest_select_opis.'
';} $moduleout .= '
'; $outfull .= $moduleout; } break; case 'karuzele': $typenest_items_result_q = "SELECT * FROM stronytekstowe_karuzela WHERE id = '$nest_select_id_elementu'"; $typenest_items_result = mysqli_query($data, $typenest_items_result_q); $typenest_items_row = mysqli_fetch_assoc($typenest_items_result); mysqli_free_result($typenest_items_result); $typenest_select_id = $typenest_items_row['id']; $typenest_select_nazwa = $typenest_items_row['nazwa']; if ($typenest_select_nazwa != '') {$typenest_select_nazwa = '

'.$typenest_select_nazwa.'

';} if( $detect->isMobile() ){ $outfile = 'mob_';} if( $detect->isTablet() ){ $outfile = '';} $modulestyleconst = ''; $karuzla_query = "SELECT COUNT(*) FROM stronytekstowe_karuzela_obrazy WHERE id_karuzeli = '$typenest_select_id' AND visible = 1"; $karuzla_select = mysqli_query($data, $karuzla_query) or die(mysql_error()); $karuzla_row_item = mysqli_fetch_assoc($karuzla_select); $karuzla_select_count = $karuzla_row_item['COUNT(*)']; $moduleout = ''; $modulestyle = ''; $currentclass = ''; if ($karuzla_select_count > 0) { $moduleout = '
'.$typenest_select_nazwa.'
'; $outfull .= $moduleout; $slidercount++; $moduleout = ''; } break; case 'slidery': $typenest_items_result_q = "SELECT * FROM stronytekstowe_slidery WHERE id = '$nest_select_id_elementu'"; $typenest_items_result = mysqli_query($data, $typenest_items_result_q); $typenest_items_row = mysqli_fetch_assoc($typenest_items_result); mysqli_free_result($typenest_items_result); $typenest_select_id = $typenest_items_row['id']; $typenest_select_nazwa = $typenest_items_row['nazwa']; $outfile = ''; if( $detect->isMobile() ){ $outfile = 'mob_';} if( $detect->isTablet() ){ $outfile = '';} $modulestyleconst = ''; $slide_query = "SELECT COUNT(*) FROM stronytekstowe_slidery_obrazy WHERE id_slidera = '$typenest_select_id'"; $slide_select = mysqli_query($data, $slide_query) or die(mysql_error()); $slide_row_item = mysqli_fetch_assoc($slide_select); $slide_select_count = $slide_row_item['COUNT(*)']; $moduleout = ''; $modulestyle = ''; $currentclass = ''; if ($slide_select_count > 0) { $moduleout = '
'; $outfull .= $moduleout; $slidercount++; $moduleout = ''; } break; } if ($nest_select_id_elementu == 257) { nest_menulist_sub(138); if ($outcode != '') {$outfull = $outfull.$outcode;} } } } } //$outfull .= '
'; nest_menulist_sub($select_id); if ($outcode != '') {$outfull = $outfull.$outcode;} if ($outfullfirst != '') {$outfull = $outfullfirst.$outfull;} $nest_i++; if ($nest_i % 2) { $insclass_oddeven = 'even'; } else { $insclass_oddeven = 'odd'; } include 'inc/header.php'; ?>